Vita-share đem đến những gì?

Dù bạn đang là sinh viên đang băn khoăn lựa chọn định hướng nghề nghiệp, là chủ doanh nghiệp tìm kiếm mô hình văn hóa tạo sức mạnh vượt qua khủng hoảng, là người quản trị nhân sự cần một công cụ hỗ trợ tuyển dụng nhân tài, là người vợ, người chồng tìm cách xử lí xung đột tính cách của từng thành viên trong gia đình, v.v ... đều có thể sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn tại www.vita-share.com hoàn toàn miễn phí

Tính toán của bạn sẽ được tính toán và thể hiện trên một đồ thị là phối hợp của 4 chữ cái D, I, S, C.
Truy cập ngay congcu.vita-share.com/disc để khám phá tính cách của riêng mình.

Lần đầu tiên Văn Hóa Doanh Nghiệp được đo lường tại Việt Nam.
Truy cập ngay congcu.vita-share.com/vhdn để khám phá biểu đồ doanh nghiệp của riêng mình.

Đo lường mức độ hài lòng công việc và động lực của tập thể nhân viên.
Truy cập ngay congcu.vita-share.com/jss để khám phá động lực làm việc của riêng mình.

Đo lường năng lực quản lý toàn diện.
Truy cập ngay congcu.vita-share.com/msai để tự đo lường năng lực quản lý của riêng mình.

EQ là chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc của bạn.
Truy cập ngay congcu.vita-share.com/eq để đo lường trí tuệ cảm xúc của bạn.